Leo Måleri i Eskilstuna besitter stor kompetens och erfarenhet inom måleribranschen. Vi har en stadigt växande organisation från målare och arbetsledare in till kontoret, vilket borgar för effektiva och smidiga arbeten av hög kvalitet.

Bland våra tjänster ingår invändigt och utvändigt måleri av alla slags hus och lokaler, från industrier till affärslokaler och privata lägenheter. Utöver de traditionella måleriarbetena, såsom målning av fasader, renoveringsmåleri och tapetsering, åtar vi oss även specialarbeten som ådring och marmorering och epoximålning.

Om oss